7Ha

3 əsas, 1 köməkçi istehsal sahəsi və 4 yardımçı tikili olmaqla tikinti altı sahə 1.3ha təşkil edir. Müəssisənin ərazisində dəmir yolu xətti yerləşir.

10+

10 ad üzrə çoxçeşidli məhsul və xidmət

145+

Layihəbazlı sifarişlər olduqda işçi sayı arta bilir