Zəyəm Texnologiyalar Parkı beynəlxalq kənd təssərrüfatı sərgisində çıxış etdi. Cənab nazir Heydər Əsədov ZTP stendi ilə tanış oldu

23 may 2015-ci il